Navn og civilstand

Hvad er dit fornavn eller kaldenavn? Info
Hvilken dato er du født?
Er du en mand eller en kvinde?
Hvad er din civilstand? Info   Jeg er ugift.
  Jeg er enke(mand).
  Jeg er gift.
  Jeg lever i registreret partnerskab.
  Jeg er separeret/fraskilt.

Civilstand

Ved civilstand forstås (i denne sammenhæng), om du er gift, separeret, lever i registreret partnerskab mv.